Παλαιόλεξο

Κλικάροντας στους αριθμούς του σταυρολέξου μπορείς να δείς τις ερωτήσεις. Συμπλήρωσε το κενό και πάτησε enter για να συμπληρώσεις μία απάντηση. Κλίκαρε στο "Check" να ελέγξεις όλο το σταυρόλεξο. Αν κόλλησες κλίκαρε στο "βοήθεια" για να πάρεις ένα σωστό γράμμα.
 1    2    3           4   5     6    
                    
7                      
           8    9         
   10                   
                    
       11               
   12                  13   
14                   15     
           16           
17                      
   18        19             
20                      
      21                
   22            23         
                    
     24                 
                    
                    
25          26